Cmentarz – Opłaty

Opłaty obowiązujące na cmentarzu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku od 13.01.2020

 1. Dzierżawa miejsca podlegająca odnowieniu po 20 latach dotyczy:
  a) miejsca pod grób ziemny 200,00 zł
  b) miejsca pod grób murowany przeznaczony do pochowania jednej osoby 400,00 zł
 2. Dzierżawa miejsca niepodlegająca odnowieniu po 20 latach dotyczy:
  a) miejsca pod grób murowany przeznaczony do pochowania dwóch osób 700,00 zł
  b) miejsca pod grób murowany przeznaczony do pochowania trzech osób 1000,00 zł
  c) miejsca pod grób murowany przeznaczony do pochowania czterech osób 1300,00 zł
 3. Coroczna opłata na utrzymanie porządku:
  a) dotyczy wszystkich grobów, wynosi rocznie 25 zł
 4. Opłaty administracyjne:
  a) wjazd na teren cmentarza 150,00 zł
  b) zgoda na ustawienie ławki 150,00 zł
  c) zgoda na utwardzenie terenu 150,00 zł
 5. Usługi związane z pogrzebem:
  a) pochówek do grobu otwieranego z góry 600,00 zł
  b) pochówek do grobu otwieranego z odkopu 900,00 zł
  c) pochówek do grobu ziemnego 600,00 zł
  d) ekshumacja 900,00 zł
  e) pochowanie szczątków pochodzących z ekshumacji 600,00 zł
  f) montaż płyty betonowej, małej 50,00 zł
  g) wylanie/montaż płyty na sklepieniu 700,00 zł
  usługi budowlane i remontowe wyceniane są indywidualnie
 6. Miejsce i grób dla dziecka –½ ceny
 7. Ekshumacja zwłok dziecka –½ ceny
 8. Rezerwacja miejsca „za życia” – cena x2
 9. Sprzedaż grobów:
  a) grób murowany przeznaczony do pochowania jednej osoby 1400,00 zł
  b) grób murowany przeznaczony do pochowania dwóch osób 2800,00 zł
  c) grób murowany przeznaczony do pochowania trzech osób 3800,00 zł
  d) grób murowany przeznaczony do pochowania czterech osób 4800,00 zł

Podane ceny są cenami brutto.