Opublikowano Dodaj komentarz

Zmarł Arcybiskup Józef Życiński, Metropolita Lubelski

Dobry Boże, Dziękujemy Ci za dar życia Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego, za dobro, które przez jego pasterską posługę nam okazałeś. Przez orędownictwo Maryi, Matki miłosierdzia, błagamy dla niego o szczęśliwą wieczność w domu Ojca.
Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Józef, któremu powierzyłeś troskę o Kościół lubelski wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Zgodnie z komunikatem Administratora Archidiecezji od niedzieli 20 marca modlimy się w intencji wyboru nowego Pasterza naszej Archidiecezji.

Opublikowano Dodaj komentarz

Komunikat Administratora Diecezji do wiernych Archidiecezji Lubelskiej

Drodzy Bracia i Siostry,
W miniony czwartek 10 lutego z wielkim bólem przyjęliśmy informację o nagłej śmierci Pasterza Kościoła Lubelskiego Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Śmierć zastała go w Watykanie, gdzie brał udział w obradach Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego.
Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński urodził się 1 września 1948 r. w Nowej Wsi k. Piotrkowa Trybunalskiego. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1972 r. w Krakowie. W latach 1990-1997 był biskupem Diecezji Tarnowskiej. Przez ostatnie 14 lat pasterzował Kościołowi w naszej archidiecezji, pełniąc obowiązki Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz zajmując liczne odpowiedzialne stanowiska kościelne i naukowe w wielu instytucjach w kraju oraz za granicą.
Wstępnie planowane są liturgiczne stacje pogrzebu na trasie przejazdu: w Tarnowie i w Chełmie (w zależności od czasu spełnienia formalności urzędowych we Włoszech). Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowane są następująco:
– czwartek 17 lutego ok. godz. 16.00 – wyjazd z Seminarium Duchownego i przejazd na KUL,
– piątek 18 lutego o godz. 12.15 – Msza św. w kościele akademickim KUL, godz. 14.00 – wyjście konduktu z kościoła KUL, przejście al. Racławickimi, ul. Krakowskie Przedmieście, Deptakiem, Królewską do Archikatedry,
– sobota 19 lutego o godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa.
Obecność podczas tych wydarzeń niech będzie wyrazem naszej wiernej pamięci.
Zapraszam kapłanów i wszystkich wiernych naszej archidiecezji do szczególnej modlitwy za ś.p. Księdza Arcybiskupa już dzisiaj w niedzielę poprzedzającą. Proszę, aby w każdym kościele była sprawowana Msza św. żałobna, a podczas każdej Mszy św. przed błogosławieństwem, aby odmówiono modlitwy za zmarłego Arcybiskupa.
Arcybiskup Józef realizował swoją pasterską posługę w duchu pontyfikatu Sługi Bożego Jana Pawła II, która w szczególny sposób w ostatnim czasie wyrażała się w wielu inicjatywach podjętych jako dowód wdzięczności za dar Papieża Polaka, m.in. w tworzeniu Centrum Jana Pawła II w Lublinie. To dzieło w sposób szczególny ma za zadanie inspirować młodych przesłaniem Jana Pawła II; dlatego też proszę, aby zamiast wieńców i kwiatów zwykle kupowanych z okazji pogrzebu złożyć ofiarę, która będzie przekazana na stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z naszej Archidiecezji. Jestem przekonany, że tak życzyłby sobie Ksiądz Arcybiskup Józef.

Drodzy Wierni!
Żegnamy dobrego Pasterza, wiernego, kochającego Kościół. Niech więc nasze serca przepełnione bólem rozstania wypełnia chrześcijańska nadzieja o życiu wiecznym i o spotkaniu w Domu Ojca.

Bp Mieczysław Cisło

Więcej informacji na temat uroczystości pogrzebowych pod adresem: http://diecezja.lublin.pl