Fundacja „Za bramą”

Fundacja Za Bramą została ustanowiona przez Ks. Rafała Jakuba Pastwę – fundatora, aktem notarialnym 2390/2008 z dnia 20 czerwca 2008r.

Adres Fundacji:
23-200 Kraśnik,
ul. Klasztorna 3
tel. 0 607 654 318
e-mail: fundacja@zabrama.pl

Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu Fundacji – ks. Rafał Pastwa
Wiceprezes Zarządu Fundacji – Paweł Świderski
Członek Zacządu Fundacji – Ewa Dziurda – Józefowska

Rada Fundacji:
Przewodniczący Rady Fundacji – Wojciech Wilk
Członkowie Rady Fundacji:
Małgorzata Kędziora
Aneta Madras
Andrzej Przygoda
Aneta Tokarzewska

Strona internetowa Fundacji: www.zabrama.pl