Rodzina Radia Maryja

Rodzina Radia Maryja to wspólnota słuchaczy jak również osób identyfikujących się z rozgłośnią Radia Maryja. Zrzeszenie działa zarówno na terenie Polski jak i za granicą. Wspólnota posiada swój statut, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2006 roku.

Osoby tworzące struktury Rodziny Radia Maryja angażują się w  życie parafii, organizują spotkania regionalne jak również dni skupienia. Od 1993 r. uczestniczą też w dorocznej, lipcowej pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.