Opublikowano

Niedziela Świętej Rodziny – 27 grudnia 2020 r.

Niedziela Świętej Rodziny – 27 grudnia 2020 r. –

Wstęp

Bóg chciał, aby Jego Syn wzrastał w rodzinie Maryi i Józefa, i w ten sposób przygotowywał się do swojej misji. Także rodzice Jezusa, będąc blisko Niego przez wiele lat w Nazarecie, wzrastali w miłości. Taki jest zamiar Boga, by życie rodzinne było drogą do świętości. Święta Rodzina jest dla nas drogowskazem, jak uczynić nasze rodziny miejscem działania Ducha Świętego. Niech ta Eucharystia odnowi w naszych rodzinach więzi miłości.

ogłoszenia duszpasterskie

 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Na Mszy św. o godzinie 10.30 zgodnie z tradycją będzie błogosławieństwo małych dzieci.
 2. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielę miesiąca – dlatego zbierana dzisiaj taca przeznaczona jest na dalszy remont naszej świątyni. Bóg zapłać za składane ofiary.
 3. Kończy się kolejny rok. Podsumowujemy ten czas naszego życia w duchu dziękczynienia za dobro, które stało się naszym udziałem. Wieczorem w sylwestra w czwartek 31 grudnia o godzinie 17.00 będzie odprawiona Msza św. na zakończenie starego roku. Ta Msza św. będzie o godzinę wcześniej niż zwykle – o godz. 17.00 – aby wierni po niej mogli zdążyć dojść do domów, bo od godz. 19.00 będzie obowiązywał zakaz poruszania się Na zakończenie nabożeństwa będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, ze śpiewem suplikacji „Święty Boże” oraz hymnu „Ciebie Boga wysławiamy”. Uczestnicząc w tym nabożeństwie dziękczynnym za otrzymane  łaski w kończącym się roku możemy, na mocy przywileju Stolicy Apostolskiej, uzyskać odpust zupełny.
 4. W Nowy Rok w piątek 1 stycznia przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Porządek nabożeństw w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Jest to zarazem pierwszy piątek miesiąca. Każdy kto obchodzi pierwsze piątki, jeśli był niedawno u spowiedzi i jest nadal w stanie łaski uświęcającej, wystarczy że w ten dzień uczestnicy we Mszy św., przyjmie Komunię świętą i odmówi odpowiednie modlitwy. Przed wieczorną Mszą św. będzie odmówiona litania do Najświętszego Serca Jezusowego. Msza św. wieczorna w piątek o godzinie 18.00 to Msza św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego za zmarłych.
 5. W nadchodzącym tygodniu jest wiele popularnych imienin: Tomaszów, Eugeniuszów, Sylwestrów i Mieczysławów. Wśród solenizantów są osoby zaangażowane w życie naszej parafii, panowie Radni, Eugeniusz Mazurek, Eugeniusz Nowosielski i Mieczysław Flis. Wszystkim solenizantom składamy już dziś serdeczne życzenia.
 6. Zapraszamy małżonków przeżywających w tym roku swoje jubileusze pożycia małżeńskiego na Mszę św. w ich intencji 1stycznia o godzinie 12.00. Uroczystość będzie połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i specjalnym błogosławieństwem. Można jeszcze po Mszy św. zgłaszać do zakrystii nazwiska par jubilatów.
 7. W przyszłą I niedzielę miesiąca, 3 stycznia, wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu przy bocznym ołtarzy do południa, po sumie zmiana tajemnic różańcowych.
 8. Dziękuję wszystkim osobom, które w ostatnim czasie składały ofiary na remont naszej świątyni. Bóg zapłać za każdy gest życzliwości, wyrażony ofiarą finansową oraz modlitwą w intencji prac remontowych przy naszym kościele.
 9. Zapraszam w tym tygodniu chętnych do pomocy w sprzątaniu świątyni we środę 30  grudnia oraz w sobotę 2 stycznia po wieczornych Mszach św.
 10. Zachęcamy do nabywania w kiosku „Pod Lipą” najnowszych numerów czasopism katolickich: szczególnie Niedzieli i Gościa Niedzielnego.
 11. W nadchodzącym tygodniu będą odprawione Msze św. w 30 dzień po śmierci za następujące osoby:  za śp. Józefa Szubartowskiego – w poniedziałek 28 grudnia o godz. 6.30; za śp. Krzysztofa Niewiadomskiego – w poniedziałek 28 grudnia o godz. 7.00; za śp. Zygmunta Deca – w poniedziałek 28 grudnia o godz. 7.30; za śp. Stanisława Kępę – w środę 30 grudnia o godz. 7.00; za śp. Irenę Rak – w czwartek 31 grudnia o godz. 7.30; za śp. Jerzego Plizgę – w czwartek 31 grudnia o godz. 7.30; za śp. Mieczysława Marciniaka – w piątek 1 stycznia o godz. 7.30; za śp. Zbigniewa Raczyńskiego – 2 stycznia o godz. 7.00. W ostatnim zaś tygodniu odeszli do Pana: śp. Stanisław Kość, Bożena Kulik, Marek Mozgawa, Ryszard Gawryś. W ich intencji oraz za wszystkich naszych bliskich zmarłych pomódlmy się teraz wspólnie: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie…