Sakramenty i obrzędy

Sakramenty

Chrzest św. Udzielany w kościele parafialnym na Mszy św. zwykle w każdą sobotę o 18.00 i każdą niedzielę o 12.00 (w terminie uzgodnionym w kancelarii).
Konferencje przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych odbywają się w każdy piątek o 17.00
Sakrament bierzmowania W parafii udzielany uczniom klasy VIII Szkoły Podstawowej oraz innym osobom przygotowanym raz do roku w terminie uzgodnionym z ks. Biskupem.
Sakrament małżeństwa Udzielany w kościele parafialnym w soboty (w godzinach ustalonych w kancelarii zgodnie z porządkiem zgłaszania)
Sakrament pokuty i pojednania Dyżury w konfesjonale są codziennie podczas Mszy św. oraz w 1-sze piątki miesiąca od 15.30 dla dzieci i od 17.00 dla dorosłych

KONFERENCJA PRZED SAKRAMENTEM CHRZTU
W PIĄTEK
GODZINA 17.00
(w „Herbaciarni” – wejście z dolnego dziedzińca klasztornego)
– do udziału w konferencji oraz do spowiedzi przed chrztem dziecka są zobowiązani rodzice oraz chrzestni
– chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 lat i są bierzmowane
– chrzestni powinni przedstawić w kancelarii zaświadczenie z parafii swego zamieszkania, że są osobami wierzącymi i praktykującymi
– najpóźniej w tygodniu poprzedzającym datę chrztu rodzice zgłaszają się do kancelarii organistowskiej z:
1. aktem urodzenia dziecka.
2. danymi rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia i aktualny adres zamieszkania.
– rodzice i chrzestni powinni przed chrztem złożyć swoje podpisy w księdze chrztów w kancelarii organistowskiej

KONFERENCJA PRZED SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA
W NIEDZIELĘ
GODZINA 17.00
(w „Herbaciarni” – wejście z dolnego dziedzińca klasztornego)

Dokumenty wymagane do zamówienia ślubu
minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem przyjęcia sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej i posiadać:
1. Dowód osobisty.
2. Metrykę chrztu do sakramentu małżeństwa(aktualna 3 miesiące).
3. Świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej (xero).
4. Przy ślubach konkordatowych – Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
5. Inne dokumenty stosownie do statusu.

W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa obowiązuje narzeczonych zgodnie z Indeksem dla narzeczonych:
10 konferencji przedmałżeńskich, trzy spotkania z Doradcą w Poradni Rodzinnej, dzień skupienia dla narzeczonych oraz dwie spowiedzi przedślubne (pierwsza na początku przygotowań do ślubu- w tygodniu po zgłoszeniu zapowiedzi, druga – w ostatnim tygodniu przed zawarciem sakramentu).