Cmentarz – Opłaty

Opłaty obowiązujące na cmentarzu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku od 01.03.2022

W związku z pogrzebemBez związku z pogrzebem
1. Dzierżawa miejsca podlegająca odnowieniu po 20 latach
a) miejsce pod grób ziemny pierwsza opłata200,00 zł456,00 zł
b) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, pierwsza opłata400,00 zł911,00 zł
c) miejsce pod grób ziemny, odnowienie228,00 zł
d) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, odnowienie456,00 zł
2. Dzierżawa miejsca niepodlegająca odnowieniu po 20 latach
a) miejsce pod grób murowany do pochowania dwóch osób700,00 zł1595,00 zł
b) miejsca pod grób murowany do pochowania trzech osób1000,00 zł2278,00 zł
c) miejsca pod grób murowany do pochowania czterech osób1300,00 zł2961,00 zł
3. Opłata za przekształcenie
a) dotyczy grobów wymienionych w punkcie 1, przebudowywanych na wymienione w punkcie 2432,00 zł492,00 zł
4. Coroczna płata za utrzymanie porządku
a) dotyczy wszystkich grobów, wynosi rocznie25,00 zł
5. Opłaty administracyjne:
a) wjazd na teren cmentarza200,00 zł
b) zgoda na ustawienie ławki150,00 zł
c) zgoda na utwardzenie terenu150,00 zł
6. Usługi związane z pogrzebem:
a) pochówek do grobu otwieranego z góry600,00 zł
b) pochówek do grobu otwieranego z podkopu900,00 zł
c) pochówek do grobu ziemnego600,00 zł
d) ekshumacja900,00 zł
e) pochowanie szczątków pochodzących z ekshumacji600,00 zł
7. Usługi budowlane i remontowe wyceniane są indywidualnie
8. Miejsce i grób dla dziecka –½ ceny
9. Ekshumacja zwłok dziecka –½ ceny
10. Sprzedaż grobów:
a) grób murowany do pochowania jednej osoby1800,00 zł2050,00 zł
b) grób murowany do pochowania dwóch osób3600,00 zł4100,00 zł
c) grób murowany do pochowania trzech osób4600,00 zł5300,00 zł
d) grób murowany do pochowania czterech osób5600,00 zł6300,00 zł
11. Opłata za miejsca i budowę grobów usytuowanych przy głównych alejach cmentarza lub innych uznanych za prestiżowe może ulec zwiększeniu do 30% opłaty cennikowej.

Podane ceny są cenami brutto.