Cmentarz – Opłaty

Opłaty obowiązujące na cmentarzu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku od 01.02.2024

W związku z pogrzebemBez związku z pogrzebem
1. Dzierżawa miejsca podlegająca odnowieniu po 20 latach
a) miejsce pod grób ziemny pierwsza opłata200,00 zł456,00 zł
b) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, pierwsza opłata400,00 zł911,00 zł
c) miejsce pod grób ziemny, odnowienie228,00 zł
d) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, odnowienie456,00 zł
2. Dzierżawa miejsca niepodlegająca odnowieniu po 20 latach
a) miejsce pod grób murowany do pochowania dwóch osób 800,00 zł 1600,00 zł
b) miejsca pod grób murowany do pochowania trzech osób 1100,00 zł 2300,00 zł
c) miejsca pod grób murowany do pochowania czterech osób 1400,00 zł 3000,00 zł
3. Opłata za przekształcenie
a) dotyczy grobów wymienionych w punkcie 1, przebudowywanych na wymienione w punkcie 2432,00 zł492,00 zł
4. Coroczna płata za utrzymanie porządku
a) dotyczy wszystkich grobów, wynosi rocznie25,00 zł
5. Opłaty administracyjne:
a) wjazd na teren cmentarza 250,00 zł
b) zgoda na ustawienie ławki150,00 zł
c) zgoda na utwardzenie terenu150,00 zł
6. Usługi związane z pogrzebem:
a) pochówek do grobu otwieranego z góry 700,00 zł
b) pochówek do grobu otwieranego z podkopu 1100,00 zł
c) pochówek do grobu ziemnego 1100,00 zł
d) ekshumacja 1200,00 zł
e) pochowanie szczątków pochodzących z ekshumacji600,00 zł
f) odsunięcie płyty nagrobnej400,00 zł
7. Usługi budowlane i remontowe wyceniane są indywidualnie
8. Miejsce i grób dla dziecka –½ ceny
9. Ekshumacja zwłok dziecka –½ ceny
10. Sprzedaż grobów:
a) grób murowany do pochowania jednej osoby 2400,00 zł 2700,00 zł
b) grób murowany do pochowania dwóch osób 4800,00 zł 5400,00 zł
c) grób murowany do pochowania trzech osób 6600,00 zł 7500,00 zł
d) grób murowany do pochowania czterech osób 8400,00 zł 9500,00 zł
11. Opłata za miejsca i budowę grobów usytuowanych przy głównych alejach cmentarza lub innych uznanych za prestiżowe może ulec zwiększeniu do 30% opłaty cennikowej.

Podane ceny są cenami brutto.

Przyjmujemy zlecenia na opiekę nad grobami.