Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz

ks. kan. Jerzy Zamorski
data święceń: 10.12.1988
rozpoczęcie posługi w parafii: 11.03.2007
tytuły: mgr (teologia), dr (psychologia)
funkcja w dekanacie: wicedziekan
grupy duszpasterskie w parafii: Akcja Katolicka, Domowy Kościół
poprzednie parafie i funkcje: prefekt w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie

Księża Wikariusze

Ks. Marek Sachadel
rozpoczęcie posługi w Kraśniku: 01.07.2023

Ks. Mariusz Wójcik
rozpoczęcie posługi w Kraśniku: 01.07.2023

Ks. Rafał Wójcik
rozpoczęcie posługi w Kraśniku: 01.07.2023

Ksiądz Rezydent

Ks. Wiesław Szlassa
data święceń: 10.12.1988
rozpoczęcie posługi w parafii: 01.12.2022

Księża, którzy pracowali w naszej parafii:

Ks. Piotr Latoch
data święceń: 22.05.1999
rozpoczęcie posługi w parafii: 01.07.2020
tytuł: mgr (teologia)
grupy duszpasterskie w parafii: Legion Maryi, Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
parafia rodzinna: św. Józefa w Markuszowie
poprzednie parafie: Świętego Krzyża w Lublinie, NMP Królowej Polski w Bystrzycy Starej, Św. Mikołaja w Urzędowie
data zakończenia posługi w Kraśniku: 30.06.2023


Ks. Kamil Jóźwiak
data święceń: 01.06.2013
rozpoczęcie posługi w parafii: 01.07.2018
tytuł: mgr (teologia)
funkcje w dekanacie: dekanalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza
grupy duszpasterskie w parafii: Liturgiczna Służba Ołtarza, Przygotowanie do I Komunii Świętej
parafia rodzinna: Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu
poprzednie parafie: św. Mikołaja w Zakrzówku (2013-2018)
data zakończenia posługi w Kraśniku: 30.06.2023


Ks. Mateusz Wójcik
data święceń: 27.05.2017
rozpoczęcie posługi w parafii: 01.07.2022
tytuły: mgr (teologia), mgr lic. (teologia pastoralna)
funkcje w diecezji: koordynator ds. Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Archidiecezji Lubelskiej, członek zarządu Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, członek Rady Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
grupy duszpasterskie w parafii: ZHR (Zuchenki, Harcerki, Harcerze), Przyjaciele Oblubieńca, Koła Żywego Różańca, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM), strona internetowa parafii
parafia rodzinna: św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
poprzednie parafie: Przemienienia Pańskiego w Garbowie (2017-2022)
data zakończenia posługi w Kraśniku: 30.06.2023


Ks. Czesław Kolasa
data święceń: 09.05.1998
rozpoczęcie posługi w parafii: 01.09.2020
zakończenie posługi w parafii: 30.11.2022
tytuł: mgr (teologia)
grupy duszpasterskie w parafii: Domowy Kościół, Rodzina Radia Maryja, Wspólnota Krwi Chrystusa
parafia rodzinna: św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie
poprzednie parafie: św. Antoniego z Padwy w Oakville (Kanada, 2014-2019)


Ks. Tomasz Zgórka
Pochodzi z parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 2003r z rąk Ks. abpa Józefa Życińskiego. Na obrazku prymicyjnym umieścił fragment z Ps.21 „ Pragnienie serca mojego dałeś mi Panie i prośbie ust moich nie odmówiłeś. Będę opiewał i wysławiał moc Twoją”. Parafie w których posługiwał to par. św. Brata Alberta w Puławach, św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej, Najświętszego Zbawiciela w Lublinie, Przemienienia Pańskiego w Sawinie, a od od 2012r w Parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku.


Ks. Witold Kuś
Nazywam się Witold Kuś i od 1 lipca 2016 r. pełnię funkcję wikariusza w parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku. Urodziłem się w 1972 roku i całe moje dzieciństwo i młodość związane były z moją rodzinną miejscowością Opole Lubelskie. Tam zostałem ochrzczony, przystąpiłem do Pierwszej Komunii Świętej, otrzymałem sakrament bierzmowania. Tam też uczęszczałem do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, które ukończyłem zdając egzamin dojrzałości. W tym środowisku rodziło się i dojrzewało moje powołanie kapłańskie, w efekcie czego wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Po ukończeniu formacji seminaryjnej 30 maja 1998 r. otrzymałem święcenia kapłańskie w lubelskiej Archikatedrze z rąk nieżyjącego już ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Decyzją ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika zostałem zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii św. Marii Magdaleny w Sernikach i otrzymałem nominację do tutejszej parafii.
Dziękuję za serdeczne przyjęcie mnie i wszelkie oznaki życzliwości. Proszę wszystkich o modlitwę tak za mnie, jak i za wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii.


Ks. Mateusz Stawecki
Decyzją Księdza Arcybiskupa do pracy w naszej parafii został skierowany Ks. Mateusz Stawecki. Pochodzi on z parafii św. Michała Archanioła w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 1 czerwca 2013 r. z rąk Ks. abpa Stanisława Budzika i nasza parafia jest pierwszą, w której przyszło mu pełnić posługę kapłańską.


Ks. Mirosław Piątek
Jest nam znany od kilku miesięcy jako rezydent. Obecnie otrzymał nominację na wikariusza naszej parafii. Urodzony 24 maja 1973 r. w Opolu Lubelskim. Święcenia przyjął 30 maja 1998 r. Jest magistrem teologii. Na drodze powołania swoją osobą ubogacił kilka parafii: 1998 – 2005 -Poniatowa; 2005 – 2007 – Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie; 2007 – 2009 – Krzczonów; 2009 – 2011- Św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie.


Ks. Piotr Tylus 
Ksiądz Piotr Tylus urodził się 3 listopada 1964 roku w Kraśniku. Pochodzi z parafii Potok Wielki. Jest najstarszym z sześciorga rodzeństwa, rodziców Jana i Kazimiery z domu Duda. Szkołę Podstawową ukończył w 1979 roku i kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zaklikowie. Po maturze, w 1983 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i ukończył je z tytułem magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w lubelskiej Archikatedrze 10 grudnia 1988 roku.
Pierwszym miejscem pracy duszpasterskiej i katechetycznej była parafia świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie, skąd w 1992 roku został skierowany do pracy w parafii św. Józefa Robotnika w Kraśniku Fabrycznym. W roku 1993 został przeniesiony do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Siedliszczu, gdzie pracując jako wikariusz i katecheta studiował jednocześnie na wydziale teologii pastoralnej KUL i w 1995 roku uzyskał tytuł licencjata teologii. W latach 1995-1996 pracował jako wikariusz i katecheta w parafii Wniebowzięcia NMP w Milejowie, potem, w latach 1996-2001 w parafii św. Wojciecha i Matki Bożej Ostrobramskiej w Wierzbicy, skąd został przeniesiony do parafii św. Trójcy w Popkowicach, gdzie pracował do lipca 2004 roku. W tym też roku otrzymał funkcję proboszcza w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Żukowie. Od 2005 roku pracował jako kapelan w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i DSK w Lublinie, a następnie w 2006 roku podjął pracę w parafii św. Wawrzyńca w Żółkiewce, by w tym też roku, ze względu na stan zdrowia, zamieszkać w charakterze rezydenta w parafii św. Jozafata w Rejowcu Osadzie. W roku 2007 został wikariuszem w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach, gdzie pracował do roku 2012. Na przełomie lat 2012-2013 mieszkał jako rezydent w parafii św. Michała Archanioła w Lublinie, pomagał również w pracy duszpasterskiej w parafii św. Marcina w Lublinie-Zemborzycach, gdzie od 2013 do 2016 mieszkał jako rezydent i pracował w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie.
Od dnia 11września 2016 roku zamieszkał w charakterze rezydenta i podjął pracę duszpasterską w parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku.


Ks. Grzegorz Mikula
Od pierwszego lipca 2015 mam przyjemność mieszkać i pracować przy parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku jako rezydent.
Moi dziadkowie urodzili się stosunkowo blisko Kraśnika (koło Sandomierza), pokolenie moich rodziców, tak jak i moje pokolenie urodziło się i wychowywało w USA. A więc jestem z drugiego pokolenia urodzonego w tamtym wielkim państwie. Mimo tego, zawsze pamiętaliśmy o tym, skąd nasza rodzina pochodziła i gdzie są nasze prawdziwe „korzenie”. A więc wyrastałem w domu, w którym szanowano i kultywowano kulturę polską w różnych jej wymiarach. I chociaż moi przodkowie zawdzięczali Stanom Zjednoczonym tak wiele, wtedy kiedy z powodów społeczno-politycznych ciężko było cokolwiek osiągnąć w „starym kraju”, tamto państwo zawsze było krajem urodzenia, podczas gdy Polska traktowana była jak Ojczyzna.
Po ukończeniu studiów świeckich z zakresu wychowania muzycznego i po rozpoczęciu pracy w tej dziedzinie jako nauczyciel muzyki chóralnej, zacząłem przyjeżdżać do Polski na wakacje, goszcząc u krewnych i biorąc udział w kursach językowych prowadzonych poprzez Instytut Badań Polonijnych UJ w Krakowie. Pierwszy mój kurs językowy jednak był zorganizowany przez KUL w Lublinie. Nie spodziewałem się, że kilka lat później przekroczę próg Seminarium Archidiecezjalnego Lubelskiego jako alumn, ale właśnie tak się stało i rozpocząłem w naszym seminarium studia filozoficzne oraz teologiczne prowadzące do kapłaństwa.
W maju w 1987 r. otrzymałem święcenia diakonatu z rąk ówczesnego biskupa lubelskiego, Bolesława Pylaka. Kilka miesięcy później w dniu 12 grudnia 1987 r. (dzień Matki Bożej de Guadalupe, patronki Ameryki Północnej), otrzymałem święcenia kapłańskie w katedrze w Lublinie. Po święceniach, z powodu nagłej potrzeby kapłanów w nowo powstających parafiach, zostałem skierowany do parafii św. Józefa w Lublinie, nieco później broniąc magisterium z zakresu teologii. Po obronie magisterium zostałem skierowany na studia licencjackie na Wydziale Teologii Duchowości KUL-u. W tym samym czasie służyłem jako kapelan studentów męskich. Po obronie licencjatu w 1990 r. moja droga kapłańska sprowadziła mnie z powrotem do USA, gdzie przez ostatnie 25 lat zajmowałem się pracą duszpasterską w różnych diecezjach. Rok temu wróciłem do „domu duchowego” czyli do Archidiecezji Lubelskiej.


Ks. Wiesław Rycerz
Urodził się 18 października 1970 roku w Turobinie. Tam też ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Mając osiemnaście lat wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Seminarium ukończył w 1995 roku i został skierowany do pracy w parafii pw. św. Józefa w Kraśniku Fabrycznym. Po trzech latach pracy w tej parafii został przeniesiony do parafii św. Mikołaja w Zakrzówku. Z Zakrzówka powędrował na wschód do dawnej siedziby biskupów chełmskich – Kumowa. Po sześciu latach pracy w tej parafii został przeniesiony do Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. Od lipca 2014 roku rozpoczął pracę w naszej parafii.


Ks. Michał Szadziuk
Urodził się w Chełmie. Został ochrzczony w Bazylice NMP w Chełmie, ale później należał do parafii Przenajświętszej Trójcy. W Chełmie spędził swoje dzieciństwo i okres młodości. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 2008 r. z rąk śp. Ks. Abpa Józefa Życińskiego. Po święceniach pracował w parafii św. Józefa w Świdniku. W ramach posługi duszpasterskiej opiekował się grupami i wspólnotami parafialnymi oraz katechizował w szkołach- podstawowej, gimnazjum i liceum. Jego dewiza życiowa to Ad maiorem Dei gloriam (na większą chwałę Boga). Na obrazku prymicyjnym umieścił zawołanie z Te Deum: Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Od lipca 2012 roku pełni funkcję wikariusza w naszej parafii.


Ks. Paweł Zdybel
Urodził się w Lublinie. Początkowo należał do parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie i tam przyjął chrzest. W 1993 r. została utworzona nowa parafia p.w. Macierzyństwa NMP w Garbowie-Cukrowni. W tej parafii spędził swoje dzieciństwo. Tam również uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Przybysławicach. W 2000 roku przeprowadził się do Dominowa koło Lublina. Sześć lat później, należąc już do parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Lublinie-Głusku, wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2012 r. z rąk J.E. Ks. Abpa Stanisława Budzika, a dnia 26 czerwca został skierowany do pracy w naszej parafii. Na swoim obrazku prymicyjnym napisał: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16). Od lipca 2012 roku pełni funkcję wikariusza w naszej parafii.


Ks. Rafał Pastwa, ur. 12.11.1980 r., święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2005 r. z rąk J.E. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Wikariusz w parafiach Narodzenia NMP w Chełmie oraz Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim. Od 2007 r. pracuje w naszej parafii. Założyciel Fundacji „Za Bramą” i Parafialnego Klubu Sportowego „Za Bramą”. Opiekun Akcji Katolickiej i Redaktor Naczelny „Pani Kraśnickiej”. Aktualnie jest doktorantem z zakresu bioetyki na KUL Jana Pawła II.
Prywatna strona internetowa: www.rafalpastwa.pl


Ks. Robert Młynarczyk. Opiekun Kółek Różańcowych, Legionu Maryi i Rodziny Radia Maryja. Jest prefektem w LO im. T. Kościuszki.


Ks. Robert Włosek. Opiekun lektorów i ministrantów. Jest prefektem w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku.


Ks. Radosław Gąska. Opiekun harcerzy i scholki dziecięcej oraz młodzieżowej. Jest prefektem w LO im. T. Kościuszki.


Ks. Tomasz Makara. Decyzją Księdza Arcybiskupa dotychczasowy wikariusz naszej parafii – Ksiądz Tomasz Makara został skierowany do posługi w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie. Dziękujemy Księdzu Tomaszowi za dobro, jakie wniósł do naszej wspólnoty.