Aktualności

Zmiany personalne – księża

Z dniem 30 czerwca 2023 posługę duszpasterską w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku zakończą: ks. Piotr Latoch, ks. Kamil Jóźwiak oraz ks. Mateusz Wójcik.

Decyzją księdza abp. Stanisława Budzika od 1 lipca 2023 pracę w naszej parafii rozpoczną nowi księża wikariusze: ks. Marek Sachadel (poprzednia parafia: św. Andrzeja Boboli w Lublinie), ks. Mariusz Wójcik (poprzednia parafia: św. Jana Chrzciciela w Baranowie), ks. Rafał Wójcik (poprzednia parafia: Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim).

Nowe placówki dotychczasowych księży wikariuszy: ks. Piotr – parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niedrzwicy Dużej, ks. Kamil – parafia pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, ks. Mateusz – parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie (Felin).


Zmiany personalne – siostry zakonne

Decyzją Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek s. Ismena Ewa Żak zakończyła swoją posługę w Kraśniku oraz została skierowana do pracy w Kielcach. Jej miejsce w naszej wspólnocie zajmie s. Brygida Maria Paszkowska.


Msza na zakończenie roku szkolnego

Powoli dobiega rok szkolny. Uczniowie myślą już o promocji do następnej klasy lub o wyborze następnej szkoły. Wszyscy planują już wakacje. Zanim te plany dojdą do skutku, warto podziękować Panu Bogu za przeżyty czas nauki i pracy. Zapraszamy w niedzielę, 18 VI, na godz. 10.30 wszystkich uczniów, dyrekcje i nauczycieli ze szkół leżących na terenie naszej parafii na Mszę Świętą dziękczynną na zakończenie roku szkolnego.


Pierwsza Komunia Święta 2024

W przyszłym roku szkolnym planujemy w naszej parafii, by uroczystości Pierwszej Komunii Świętej odbyły się w niedzielę 12 maja 2024 r., zaś rocznica będzie tydzień wcześniej 5 maja.


Koncert Pieśni Maryjnych – 21.05.2023

Po przerwie spowodowanej pandemią w tym roku wracamy do pięknego wydarzenia, jakim przez laty był organizowany w naszej parafii Koncert Pieśni Maryjnych. Wydarzenie to gromadziło wielu słuchaczy, a gościliśmy zawsze wielu wybitnych wykonawców i chóry zarówno z naszego dekanatu, jak i spoza naszej diecezji. W tym roku zaprezentuje się w czasie koncertu 9 zespołów. Patronat nad koncertem objął Burmistrz Miasta Kraśnik pan Wojciech Wilk. Początek koncertu o godz. 14.30. Zapraszamy.


Triduum Paschalne i Wielkanoc 2023

Wielki Czwartek
18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek
17.00 – Droga Krzyżowa
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota
9.00 – 14.00 (co pół godziny) – błogosławieństwo pokarmów
od 10.00 – błogosławieństwo pokarmów w tradycyjnych miejscach, w wioskach

Zmartwychwstanie Pańskie
18.00 (sobota) – Wigilia Paschalna
6.00 – Rezurekcja
9.00, 10.30, 12.00, 18.00 – Msza święta

Poniedziałek Wielkanocny
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 – Msza święta


Rekolekcje Wielkopostne 2023

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 26-28 marca. Poprowadzi je sercanin ks. Dariusz Mroczek.

Niedziela
Porządek niedzielny Mszy

Poniedziałek, Wtorek
Msze święte z naukami dla dorosłych będą o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00 a dla dzieci o godz. 16.00. Spotkania z młodzieżą będą po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Spowiedzi rozpoczną się zawsze pół godziny przed każdą Mszą .


Wielki Post – Nabożeństwa Pasyjne

Gorzkie Żale (niedziela)
17:30

Droga Krzyżowa (piątek)
16:00 – dzieci
po Mszy świętej wieczorowej – dorośli