Biblioteka

Biblioteka znajduje się w gmachu klasztornym na parterze – wejście od dziedzińca dolnego – prowadzona przez członków Akcji Katolickiej – czynna w każdą niedzielę do południa