Akcja Katolicka

Akcja Katolicka gromadzi osoby chcące działać na rzecz dobra i rozwoju parafii. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po mszy wieczorowej. Akcja Katolicka organizuje pomoc dla ubogich, potrzebujących oraz prowadzi bibliotekę parafialną oraz organizuje wycieczki i pielgrzymki.

1. Jadwiga Pietruczuk – Prezes
2. Dariusz Szymański – Wiceprezes
3. Ewa Garbacz – Skarbnik
4. Anna Kowalik
5. Zenon Kowalik
6. Grażyna Bielecka
7. Stefan Nowak
8. Anna Nowak
9. Małgorzata Kędziora
10. Helena Bańka
11. Bożena Krasowska
12. Katarzyna Hanaj
13. Danuta Łazarz
14. Beata Kwaśniak

Sympatycy:
1. Barbara Gawlik
2. Robert Rak
3. Wioletta Rak
4. Elżbieta Złoto
5. Iwona Lisek
6. Elżbieta Bieniek