Cmentarz – Pogrzeb

Do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu niezbędna jest „karta zgonu – część przeznaczona dla administracji cmentarza”.

Termin i sprawy związane z liturgią pogrzebu katolickiego ustala się z księdzem w Kancelarii Parafialnej.

Sprawy związane z budową grobu, dzierżawą miejsca, przygotowaniem pogrzebu załatwia się w Kancelarii Cmentarza.

Biuro Kancelarii czynne jest od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00. Mieści się na terenie cmentarza przy ul. Ceramicznej, za mała bramą.