Opublikowano Dodaj komentarz

Modlitwa o wybór nowego biskupa naszej Archidiecezji

Stajemy dziś przed Tobą we wspólnocie modlitwy jako dzieci tej ziemi, w oczekiwaniu na nowego Pasterza naszej Archidiecezji. Spraw Panie, abyśmy jako lud Twój wybrany, zdążali do Ciebie pod przewodnictwem nowego Biskupa, wspierali jego wysiłki duszpasterskie, przedłużali jego apostolskie działanie, upraszali nowe powołania do Winnicy Twojej.
Boże, wiekuisty Pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością, spraw, niech Twój sługa, którego postawisz na czele naszej Archidiecezji, prowadzi nas w imieniu Chrystusa, niech nas uświęca sprawując sakramenty i rządzi nami zgodnie z Twoją wolą.
Daj nam wszystkim, duchownym i świeckim, łaskę posłuszeństwa wobec nowego biskupa. Daj łaskę współpracy bez lęku, w prawdzie i miłości.

Opublikowano Dodaj komentarz

Modlitwa o wybór nowego biskupa naszej Archidiecezji

Aby posłannictwo Chrystusa mogło trwać aż do końca czasów, apostołowie zatroszczyli się o swoich następców – biskupów, powierzając im troskę o przekaz wiary i uświęcenie Ludu Bożego. Przez posługę biskupów sam Jezus nadal głosi Ewangelię swojemu ludowi i dokonuje uświęcenia swojego ludu, zaś biskupi są świadkami Chrystusa wobec ludu, którym kierują i któremu służą.

Wszechmogący Boże, Tyś powierzył apostołom Kościół swój święty, błogosław ich następcom – naszym biskupom. Bądź z nimi, gdy głoszą ewangelię, towarzysz im w pracy apostolskiej, zlewaj przez ich ręce obfite łaski, aby uświęcali lud Twój.

Tobie w duchu pokory i dziecięcej ufności pragniemy powierzyć wszystkie intencje naszej Archidiecezji. Udzielaj nam nieustannie daru prawdziwej Mądrości i szukania Prawdy, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie.

Stajemy dziś przed Tobą we wspólnocie modlitwy jako dzieci tej ziemi, w oczekiwaniu na nowego Pasterza naszej Archidiecezji. Spraw. Panie, abyśmy jako lud Twój wybrany, zdążali do Ciebie pod przewodnictwem nowego Biskupa, wspierali jego wysiłki duszpasterskie, przedłużali jego apostolskie działanie, upraszali nowe powołania do Winnicy Twojej.

Boże, wiekuisty Pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością, spraw, niech Twój sługa, którego postawisz na czele naszej Archidiecezji, prowadzi nas w imieniu Chrystusa, niech nas uświęca sprawując sakramenty i rządzi nami zgodnie z Twoją wolą.

Daj nam wszystkim, duchownym i świeckim, łaskę posłuszeństwa wobec nowego biskupa. Daj łaskę współpracy bez lęku, w prawdzie i miłości.

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów. W szczególny sposób powierzamy Ci naszą Archidiecezję; wytwórz w niej duchową atmosferę właściwą pierwszym chrześcijanom, aby stała się wieczernikiem modlitwy, w którym miłościwie spłynie na nas moc Ducha Świętego i Jego dary.

Te wielkie pragnienia naszych serc powierzamy przemożnemu wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej: Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o wstawiennictwo prosi. Tą ufnością ożywieni, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko nasza, przychodzimy, modląc się o wybór nowego Pasterza dla naszej diecezji. O Matko Słowa Wcielonego, racz nie gardzić prośbami naszymi, ale je łaskawie wspomóż i wysłuchaj. Amen.

Opublikowano Dodaj komentarz

Zmarł Arcybiskup Józef Życiński, Metropolita Lubelski

Dobry Boże, Dziękujemy Ci za dar życia Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego, za dobro, które przez jego pasterską posługę nam okazałeś. Przez orędownictwo Maryi, Matki miłosierdzia, błagamy dla niego o szczęśliwą wieczność w domu Ojca.
Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Józef, któremu powierzyłeś troskę o Kościół lubelski wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Zgodnie z komunikatem Administratora Archidiecezji od niedzieli 20 marca modlimy się w intencji wyboru nowego Pasterza naszej Archidiecezji.

Opublikowano Dodaj komentarz

Komunikat Administratora Diecezji do wiernych Archidiecezji Lubelskiej

Drodzy Bracia i Siostry,
W miniony czwartek 10 lutego z wielkim bólem przyjęliśmy informację o nagłej śmierci Pasterza Kościoła Lubelskiego Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Śmierć zastała go w Watykanie, gdzie brał udział w obradach Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego.
Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński urodził się 1 września 1948 r. w Nowej Wsi k. Piotrkowa Trybunalskiego. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1972 r. w Krakowie. W latach 1990-1997 był biskupem Diecezji Tarnowskiej. Przez ostatnie 14 lat pasterzował Kościołowi w naszej archidiecezji, pełniąc obowiązki Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz zajmując liczne odpowiedzialne stanowiska kościelne i naukowe w wielu instytucjach w kraju oraz za granicą.
Wstępnie planowane są liturgiczne stacje pogrzebu na trasie przejazdu: w Tarnowie i w Chełmie (w zależności od czasu spełnienia formalności urzędowych we Włoszech). Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowane są następująco:
– czwartek 17 lutego ok. godz. 16.00 – wyjazd z Seminarium Duchownego i przejazd na KUL,
– piątek 18 lutego o godz. 12.15 – Msza św. w kościele akademickim KUL, godz. 14.00 – wyjście konduktu z kościoła KUL, przejście al. Racławickimi, ul. Krakowskie Przedmieście, Deptakiem, Królewską do Archikatedry,
– sobota 19 lutego o godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa.
Obecność podczas tych wydarzeń niech będzie wyrazem naszej wiernej pamięci.
Zapraszam kapłanów i wszystkich wiernych naszej archidiecezji do szczególnej modlitwy za ś.p. Księdza Arcybiskupa już dzisiaj w niedzielę poprzedzającą. Proszę, aby w każdym kościele była sprawowana Msza św. żałobna, a podczas każdej Mszy św. przed błogosławieństwem, aby odmówiono modlitwy za zmarłego Arcybiskupa.
Arcybiskup Józef realizował swoją pasterską posługę w duchu pontyfikatu Sługi Bożego Jana Pawła II, która w szczególny sposób w ostatnim czasie wyrażała się w wielu inicjatywach podjętych jako dowód wdzięczności za dar Papieża Polaka, m.in. w tworzeniu Centrum Jana Pawła II w Lublinie. To dzieło w sposób szczególny ma za zadanie inspirować młodych przesłaniem Jana Pawła II; dlatego też proszę, aby zamiast wieńców i kwiatów zwykle kupowanych z okazji pogrzebu złożyć ofiarę, która będzie przekazana na stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z naszej Archidiecezji. Jestem przekonany, że tak życzyłby sobie Ksiądz Arcybiskup Józef.

Drodzy Wierni!
Żegnamy dobrego Pasterza, wiernego, kochającego Kościół. Niech więc nasze serca przepełnione bólem rozstania wypełnia chrześcijańska nadzieja o życiu wiecznym i o spotkaniu w Domu Ojca.

Bp Mieczysław Cisło

Więcej informacji na temat uroczystości pogrzebowych pod adresem: http://diecezja.lublin.pl

Opublikowano Dodaj komentarz

Nasza Modlitwa dziękczynna

Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragniemy prosić Cię o wstawiennictwo we wszystkich naszych sprawach. Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść je do Boga. Wyproś nam u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlimy. Uproś nam dar umocnienia naszej wiary, nadziei i miłości. Wierzymy w moc modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie włączony w poczet Twoich świętych. Amen.