Opublikowano

V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r. ogłoszenia duszpasterskie

V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.

ogłoszenia duszpasterskie

1.  Zgodnie z zarządzeniem władz kościelnych i państwowych rekolekcje wielkopostne w naszej parafii zostały odwołane. Nie będzie też tradycyjnej spowiedzi rekolekcyjnej oraz odwiedzin w domach, aby nie narażać starsze osoby i chorych na dodatkowe niebezpieczeństwo, bo nie mamy specjalnych zabezpieczeń osobistych.
2.  W naszym kościele odprawiamy przyjęte intencje mszalne zgodnie z wcześniej zamówionymi godzinami, jedynie ze względu na odwołane rekolekcje, w najbliższy poniedziałek, wtorek i środę intencje będą odprawione w następującym porządku:
W poniedziałek 30 marca: o 6.30 za śp. Jana Jabłońskiego – int. od Olgi i Stefana Piaszczyńskich; o 7.00 za śp. Mariannę Siluk; o 7.30 za Zdzisława Buconia i zmarłych z rodz. Dudzińskich oraz o zdrowie dla męża Bogdana i córki Ewy; o 18.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Lucynki Niewielskiej. We wtorek 31 marca: o 6.30 za śp. Edwarda i Feliksa Gąska, Helenę i Stanisława Koślak, Anielę Hałabiś; o 7.00 za śp. Janinę i Aleksandra Surowiec; o 7.30: za śp. Juliannę Duda i zmarłych z rodz. Dudów i Stolarskich oraz ++ int. za zmarłych z rodz. Stolarzy, Bochniaków, Sulowskich i Smylów. W środę 1 kwietnia: o 6.30 za zmarłych z rodz. Mienkina, Majów i Lipców; o 7.00 za Alfreda Pojenta – int. od Koła Łowieckiego w Gościeradowie; o 7.30 za śp. Ryszarda Iskrę – int. od siostry Ewy. Inne intencje nie ulegają zmianie.
Przypominamy też o ograniczeniach. Od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Osoby obecne na Mszy św. mają szansę skorzystać również ze spowiedzi. Natomiast niewykonalne wydaje się zorganizowanie spowiedzi dla większej ilości osób w Wielkim Tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę podczas wieczornych Mszy św., jak to było wcześniej planowane. Zalecenia duszpasterskie naszego Księdza Arcybiskupa dla wszystkich parafii, wydane 25 marca br. na czas trwania stanu epidemii wyraźnie stwierdzają, że osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, w takiej wyjątkowej sytuacji związanej z ograniczeniami gromadzenia się i istnieniem bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci, powinny wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego, którego motywem nie jest lęk przed karą, ale miłość do Pana Boga. Taki akt przywraca łaskę uświęcającą w razie niemożności spowiedzi. Taki akt powinien też być powiązany z mocnym postanowieniem wyznania grzechów przy najbliższej okazji, czyli zaraz po ustaniu epidemii, osoba taka powinna przystąpić do spowiedzi i wyznać wszystkie grzechy. Dlatego po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach mają być zorganizowane spowiedzi parafialne.
3.  Na tablicy ogłoszeń przed kościołem oraz na stronie internetowej naszej parafii jest zamieszczony pełny tekst Zaleceń duszpasterskich naszego Arcybiskupa Stanisława Budzika na czas trwania stanu epidemii.
4.  W odpowiedzi na apel Episkopatu Polski w naszym kościele podczas codziennego wystawienia Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 w kościele kapłani modlą się na różańcu w intencji osób chorych i opiekujących się nimi oraz o uchronienie nas od skutków pandemii. Naszych wiernych zaś zachęcamy do modlitwy różańcowej w waszych domach codziennie o godz. 20.30. Kościół nasz jest otwarty do prywatnej modlitwy codziennie w przestrzeni pod chórem za kratą.
5.  Kancelaria parafialna i organistowska jest teraz czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-11.00.
6.  Ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego można składać u siostry w zakrystii. 
7.  W zakrystii są dostępne najnowsze numery Niedzieli.
8.  Dziękuję osobom sprzątającym nasz kościół w ostatnim tygodniu. Chętnych do pomocy w sprzątaniu zapraszam również w najbliższy piątek po wieczornym nabożeństwie.
9.  W nadchodzącym tygodniu będą odprawione Msze św. w 30. dzień po śmierci za następujące osoby: za śp. Mariana Biegaja – w czwartek 2 kwietnia o godz. 6.30; za śp. Jana Jabłońskiego – int. od sąsiadów z ul. Osterwy 4 – w czwartek 2 kwietnia o godz. 6.30; za śp. Dariusza Wszelakiego – w piątek 3 kwietnia o godz. 7.00; za śp. Tomasza Flisińskiego – int. od sąsiadów z klatki – w sobotę 4 kwietnia o godz. 7.00. W ostatnim zaś tygodniu odeszli do Pana: śp. Alfred Pojent, Janina Krzyżak i Stanisław Chwałowski. W ich intencji oraz za wszystkich naszych bliskich zmarłych pomódlmy się teraz wspólnie: Wieczny odpoczynek …