Opublikowano

XXV Niedziela zwykła – 20 września 2020 r. ogłoszenia duszpasterskie

XXV Niedziela zwykła – 20 września 2020 r.

ogłoszenia duszpasterskie

  1. W nadchodzącym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominali następujących świętych: w poniedziałek 21 września – św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty; w środę 23 września – św. ojca Pio z Pietrelciny; w piątek 25 września – bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera, w przyszłą zaś niedzielę 27 września – św. Wincentego à Paulo. Wszystkim solenizantom z nadchodzącego tygodnia składamy już dzisiaj serdeczne życzenia.
  2. Urząd Marszałkowski w Lublinie w minionym tygodniu rozstrzygnął konkurs na projekty zabytkowe, które zostaną dofinansowane z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Na liście beneficjentów z naszej diecezji znalazły się dwa kościoły: nasza parafia oraz kościół rektoralny w Kraśniku. Oba zabytki otrzymają dotację w podobnej kwocie. W miniony czwartek podpisałem już umowę i otrzymam ją uroczyście z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego pana Jarosława Stawiarskiego w najbliższy poniedziałek w Lublinie. To wielkie wyróżnienie dla naszej parafii, ale też i wielkie zadanie. Podpisanie umowy to połowa sukcesu, bo w trakcie realizacji projektu będziemy musieli też zebrać dość duży wkład własny, obejmujący również VAT jako koszt niekwalifikowany, który nie będziemy mogli pokryć ani z dotacji np. Urzędu Miasta Kraśnik ani go odzyskać w żaden sposób, bo parafia nie prowadzi działalności gospodarczej. Na razie mam nadzieję, że Matka Boża, Pani Kraśnicka, będzie nad nami czuwała i dlatego polecam wszystkie te sprawy modlitwom naszych parafian.
  3. Pragnę podziękować wszystkim osobom, które w ostatnim tygodniu sprzątały kościół. Chętnych do pomocy w sprzątaniu naszej świątyni zapraszam w najbliższy piątek po wieczornym nabożeństwie.
  4. W środę 23 września odbędzie się zbiórki krwi organizowana przez Burmistrza Miasta Kraśnik pana Wojciecha Wilka i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Można wcześniej się zarejestrować w godzinach 8.30 – 12.30 pod numerem  telefonu podanym na tablicy ogłoszeń: tel.: 722 361 960. Tradycyjnie krwiobus stanie na parkingu przy Urzędzie Miasta. Zachęcamy do podzielenia się tym bezcennym darem.
  5. Zachęcamy też do zainteresowania się w naszym kiosku „pod Lipą” najnowszymi numerami prasy katolickiej: szczególnie polecamy Niedzielę i Gościa Niedzielnego.
  6. W nadchodzącym tygodniu będą odprawione Msze św. w 30 dzień po śmierci za następujące osoby: za śp. Edwarda Antosiewicza – w środę 23 września o godz. 6.30; za śp. Julię Rajszczak – int. od pracowników z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kraśniku – w środę 23 września o godz. 7.30. W ostatnim zaś tygodniu odeszli do Pana: św. Adam Targosiński, Alfreda Trznadeł, Henryk Sobala, Wacława Piekarz. W ostatnim tygodniu zmarł też ojciec pana organisty – Władysław Kazimierz Pęzioł, za którego Msza św. będzie odprawiona w naszym kościele w niedzielę 27 września o godz. 12.00. W intencji zmarłych pomódlmy się jeszcze razem: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie…