Opublikowano

XXXIV Niedziela zwykła – 20 listopada 2022 r. –ogłoszenia duszpasterskie

XXXIV Niedziela zwykła – 20 listopada 2022 r. –

ogłoszenia duszpasterskie

 1. Ofiary zbierane do puszek przed kościołem w dniu dzisiejszym przeznaczone są na „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.
 2. Dzisiaj w ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to zarazem święto patronalne Akcji Katolickiej. Dzisiaj z tej racji o godz. 12.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, w czasie której po Wyznaniu Wiary nastąpi odnowienie przyrzeczeń przez członków Akcji. Akcja Katolicka to jedna ze wspólnot duszpasterskich działających w naszej parafii. Opiera swoją działalność na Piśmie Świętym, nauczaniu Kościoła, wskazaniach Papieża, Konferencji Episkopatu Polski i jej programach duszpasterskich. Dziękuję Wam za wszystko co robicie, za poświęcony czas i siły. Niech Wasze zaangażowanie udziela się innym. Dewizą Akcji jest bycie zawsze „Gotów!” z ludźmi i dla ludzi. (Na koniec Eucharystii przed kościołem członkowie Akcji będą tradycyjnie częstować chlebem)
 3. Akcja Katolicka przez wiele niedziel prowadziła sprzedaż pączków, zbierając w ten sposób fundusze na paczki mikołajkowe dla dzieci. Dodatkowo dzisiaj przy bocznym ołtarzu wystawiony został kosz, do którego można składać słodycze i zabawki dla dzieci. Można je będzie przynosić także na tygodniu do zakrystii lub kancelarii. Przygotowane paczki z okazji św. Mikołaja będą wręczane dzieciom z naszej parafii po Mszy św. dziecięcej w przyszłą niedzielę 4 grudnia.
 4. W nadchodzącym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominali następujących świętych: jutro 21 listopada – wspomnienie Ofiarowania NMP; w ten dzień świętują także panowie o imieniu Janusz; we wtorek 22 listopada – wspominamy św. Cecylię, patronkę śpiewu i muzyki kościelnej; w czwartek 24 listopada – męczenników wietnamskich: św. Andrzeja Dung-Lac i innych misjonarzy; w piątek  25 listopada – św. Katarzynę Aleksandryjską; przyszła zaś niedziela 27 listopada, to już pierwsza Niedziela Adwentu. Wśród solenizantów z nadchodzącego tygodnia są: panowie Janusz Geneja, Janusz Cichoń, Janusz Jagiełło, Janusz Czubiński, panie Katarzyna Brzustowska, Katarzyna Hanaj. Jest też w naszym dekanacie kraśnickim dwóch proboszczów solenizantów: ks. wicedziekan Janusz Stefanek z parafii św. Józefa w Kraśniku i ks. Janusz Świtaj z parafii w Wilkołazie. Wszystkim solenizantkom i solenizantom z nadchodzącego tygodnia składamy już dzisiaj serdeczne życzenia.
 5. Zachęcamy też do zainteresowania się prasą katolicką. W kiosku „Pod Lipą” są dostępne najnowsze numery Niedzieli i Gościa Niedzielnego.
 6. W przyszłą niedzielę zostanie poświęcone sianko na stół wigilijny. Tradycyjnie podkładamy go pod obrus. Ma on znaczenie symboliczne, przypominając o ubogiej stajence, w której narodził się nasz Zbawiciel. W przyszłą niedzielę będą też dostępne świeże opłatki bożonarodzeniowe. Opłatki nie będą roznoszone po domach, jak to było w ubiegłych latach, bo brakuje chętnych, by kontynuować tę tradycję. Natomiast osoby zainteresowane nabyciem poświęconego opłatka, a także sianka będą mogły się po niego zgłosić już w przyszłą niedzielę po każdej Mszy do zakrystii lub do kiosku „Pod lipą”, a wciągu tygodnia opłatki dostępne będą również w kancelarii. Natomiast dobrowolnie w ramach sąsiedzkiej pomocy można je będzie wziąć i roznieść dla sąsiadów z bloku czy ze swojej ulicy, szczególnie dla starszych, którzy nie mogą przyjść do kościoła. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są jako cegiełka na dalszy remont naszego kościoła.
 7. Przypominam, że do 26 listopada br. można składać pisemnie kandydatury na nowych radnych do Rady Parafialnej, których wybory we wszystkich parafiach w naszej Archidiecezji odbędą się w niedzielę 4 grudnia.
 8. Dziękuję wszystkim osobom, które w ostatnim tygodniu sprzątały nasz kościół. Chętnych, którzy chcieliby pomóc w sprzątaniu świątyni zapraszam w najbliższy piątek po wieczornej Mszy św.
 9. Zaczęły się już przymrozki, dlatego zostało włączone ogrzewanie kościoła. Dziękuję państwu Wandzie i Marianowi Skałeckim za naprawę kotar przy drzwiach wejściowych do kościoła oraz państwu Elżbiecie i Wiesławowi Bańkom i panu Januszowi Cichoniowi za ich umocowanie.
 10. Dziękuję też za ofiary indywidualne, ostatnio złożone w kancelarii na remont naszego kościoła: dziękuję Małgorzacie Piekarz Piotrowi Białemu;
 11. W związku ze zmianami personalnymi dokonanymi w ostatnim czasie przez księdza Arcybiskupa, pragnę zapowiedzieć, że w najbliższym czasie jeden z naszych wikariuszy, ksiądz Czesław Kolasa, obejmie jako proboszcz parafię w Chmielu. Będziemy mieli okazję, aby go pożegnać i wyrazić wdzięczność księdzu Czesławowi za jego posługę w naszej parafii w przyszłą niedzielę 27 listopada podczas Mszy św. o godz. 12.00.
 12. Dzisiaj w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata z polecenia księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika jest do odczytania w ramach ogłoszeń Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o następującej treści: …
 13. W nadchodzącym tygodniu będą odprawione Msze św. w 30 dzień po śmierci za następujące osoby: za śp. Stanisława Kołodziejczyka – int. od sąsiadów z bloku przy ul. Urzędowskiej 30 – we wtorek 22 listopada o godz. 6.30; za śp. Marię Żelazną – we wtorek 22 listopada o godz. 7.30; za śp. Wandę Wilk – w środę 23 listopada o godz. 6.30; za śp. Józefa Szewczyka – int. od kolegów z pracy zięcia Henryka – w środę 23 listopada o godz. 7.30; za śp. Irenę Jaroszek – int. od dyrekcji i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku – w czwartek 24 listopada o godz. 7.00; za śp. Zdzisława Banasia – int. od katechetów – w niedzielę 27 listopada o godz. 7.30. W ostatnim zaś tygodniu odeszli do Pana: śp. Wojciech Szot, Grzegorz Surowiec, Beata Jastrzębska, Anna Kozińska. W ich  intencji oraz za wszystkich naszych zmarłych pomódlmy się jeszcze razem: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie…